Vải Bắc Giang ngon nhất bán tại vườn giá 35.000 đồng/kg

Hiện giá vải ở Lục Ngạn vẫn được giữ ở mức ổn định: Giá vải thiều hàng 2 từ 12-17.000 đồng/kg; vải muộn từ 25-28.000 đồng/kg; vải lai Lục Ngạn (vải phấn) từ 32-35.000 đồng/kg.

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT tính đến ngày 19/6, tổng sản lượng tiêu thụ vải thiều của Bắc Giang ước đạt 125.630 tấn, tổng doanh thu ước đạt 3.411,4 tỷ (trong đây doanh thu từ vải thiều ước đạt 2.046,8 tỷ đồng và dịch vụ hỗ trợ ước đạt 1.364,6 tỷ đồng).

Huyện Lục Ngạn có sản lượng tiêu thụ lớn nhất có hơn 64.000 tấn, tiếp đến là huyện Lục Nam có 25.000 tấn, huyện Tân Yên 16.000 tấn, Yên Thế 11.150 tấn…

Thị trường tiêu thụ trong nước là TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Tổng sản lượng tiêu thụ thông qua hệ thống trung tâm mua sắm Saigon.Coop trên 300 tấn.

Thị trường tiêu thụ nước ngoài là: Trung Quốc, Singapo, Thái Lan, Úc …

Tính đến ngày 19/6, đã xuất khẩu sang phân khúc Trung Quốc sản lượng ước đạt 36.500 tấn, doanh thu ước đạt 64,1 triệu USD.

Hiện nay đã có 1 số doanh nghiệp xuất sang Úc 35 tấn; sang Mỹ 1,1 tấn; Châu  1,1 tấn; sang Nhật 1,5 tấn; sang Singapo 100 tấn.

Dự kiến ngày 20/6 Công ty TNHH Phong Sơn Tiệm xuất sang Thái Lan 200 tấn bằng 1 số con phố hàng không

Hiện giá vải ở Lục Ngạn vẫn được giữ ở mức ổn định: Giá vải thiều hàng 2 từ 12-17.000 đồng/kg; vải muộn từ 25-28.000 đồng/kg; vải lai Lục Ngạn (vải phấn) từ 32-35.000 đồng/kg.

Còn 1 số địa phương khác, giá vải dao động từ 6.000- 25.000 đồng/kg.

Các thương nhân tập trung chủ yếu đến thu mua vải thiều trên địa bàn của huyện Lục Ngạn có dao động trên 150 thương nhân Trung Quốc và dao động trên 1.000 thương nhân Việt Nam.

Điểm cân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có dao động trên 700 điểm cân lớn nhỏ. Riêng ở huyện Lục Ngạn có dao động trên 600 điểm cân.

Phụ kiện giữ được mức giá ổn định như: đá cây 30-32.000 đồng/cây; Thùng xốp loại nhỏ 30-35.000 đồng/thùng, loại to 52.000-60.000 đồng/thùng.

Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn cho biết, toàn huyện Lục Ngạn có 15.290 ha vải thiều; trong đây, quy mô sản xuất tiến hành theo quy trình VietGAP gần 11.500 ha; 200 ha được cấp giấy chứng nhận sản xuất đạt nguyên tắc GlobalGap cung cấp nhu cầu xuất khẩu. Năm 2018, ước sản lượng vải thiều của huyện đạt trên 140.000 tấn.

Trước đây, vào cuối tháng 5 tỉnh Bắc Giang đã chủ sang Trung Quốc để chủ động xúc tiến thương mại có 1 số bạn hàng. Ngày 8/6 tỉnh Bắc Giang đã chủ động mời 26 tỉnh, đô thị của 1 số tỉnh đồng bằng sông Hồng và 1 số tỉnh trọng tâm tiêu thụ lớn ở trong nước để tổ chức xúc tiến thương mại.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/