Vẫn còn hơn 17.000 người chưa thanh lý hợp đồng với đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, cho biết, vừa qua Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy đã có báo cáo về tình hình tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh lý hợp đồng có người tham dự phân phối hàng đa cấp của Công ty.

Theo báo cáo của Công ty Thiên Ngọc Minh Uy, số lượng người tham dự tính đến thời điểm Công ty chấm dứt vận hành phân phối hàng đa cấp (ngày 26/4/2017) là 26.700 người.

Tính đến ngày 26/4/2018, tất cả Hợp đồng tham dự phân phối hàng đa cấp mà Công ty đã ký có người tham dự phân phối hàng đa cấp đã chấm dứt hiệu lực (theo quy định ở Hợp đồng tham dự phân phối hàng đa cấp ký có người tham dự, hợp đồng chấm dứt khi Công ty chấm dứt vận hành phân phối hàng đa cấp).

“Trong số 26.700 người tham dự nói trên có 17.138 người Công ty chưa nhận được đơn đề nghị thanh lý hợp đồng của người tham dự. Công ty cam đoan sẽ tiếp nhận và áp dụng thanh lý hợp đồng đúng quy định hiện hành khi nhận được đơn đề nghị của người tham dự”, Công ty Thiên Ngọc Minh Uy cam đoan trong văn bản gửi Bộ Công Thương.

Cũng theo báo cáo của Thiên Ngọc Minh Uy, từ ngày 26/4/2017 đến ngày 30/6/2018 Công ty đã tiếp nhận 9.562 bạn trai cầu thanh lý và mua lại hàng hoá, trong đây Công ty đã thanh lý hợp đồng có 8.723 người, còn lại 839 người Công ty đã có giấy hẹn người tham dự đến Công ty ký thanh lý hợp đồng theo quy định.

Trường hợp còn tranh chấp liên quan đến vận hành phân phối hàng đa cấp có Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy, người tham dự phân phối hàng đa cấp của Công ty có thể điện thoại trực tiếp có Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy hoặc Chi nhánh gần nhất của Công ty để đề nghị giải quyết theo quy trình của Công ty và theo quy định pháp luật.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/