VCCI: DN không chịu trách nhiệm về hành vi của công ty đòi nợ thuê

DN đòi nợ thực hiện việc đòi nợ theo biện pháp pháp luật cấm, thì DN đòi nợ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm có việc này, không quan trọng là hành vi này xuất phát từ gợi ý hay đề nghị của ai – VCCI nếu quan điểm về việc kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Đóng góp cho bản dự thảo nghị định mới nhất sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định 104/2007/NĐ-CP về việc kinh doanh dịch vụ đòi nợ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, có nhiều điều quy định bất hợp lý ở dự thảo nhưng chưa được Bộ Tài chính lý giải thỏa đáng.


Đi đòi nợ phải theo luật

Tại Khoản 9 Điều 8 Nghị định 104/2007/NĐ-CP quy định, chủ nợ không chịu trách nhiệm liên đới đối có một vài hành vi mà DN kinh doanh dịch vụ đòi nợ vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, trong bản dự thảo, Bộ Tài chính muốn bãi bỏ quy định này có nguyên nhân, trên thực ở, 1 số chủ nợ có đề nghị một vài DN kinh doanh dịch vụ đòi nợ thực hiện đòi nợ bằng một vài hành vi bị cấm như đe dọa, sử dụng vũ lực… gây mất an ninh, trật tự xã hội.

Do đây, trong 1 số trường hợp, chủ nợ phải chịu trách nhiệm liên đới đối có một vài hành vi DN kinh doanh dịch vụ đòi nợ vi phạm pháp luật.

VCCI cho rằng, nguyên nhân bỏ quy định hiện hành dường như chưa hợp lý. Bởi lẽ, xét từ góc độ pháp lý, trong làm việc cung cấp dịch vụ đòi nợ, DN đòi nợ sẽ đòi một vài khoản nợ cho bạn và được hưởng phí. Tương tự như một vài làm việc cung cấp dịch vụ khác, DN đòi nợ sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối có làm việc cung cấp dịch vụ của mình.

Về phía chủ nợ, có tư một vàih là bạn của DN đòi nợ, chủ nợ có quyền được nhận về khoản nợ đòi được và có nghĩa vụ phải trả phí cho DN đòi nợ. Nói một vàih khác, về mặt pháp lý, trong quan hệ này, chủ nợ không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm hay có nghĩa vụ gì đối có dịch vụ mà DN đòi nợ thực hiện.

Trên thực ở, có thể xảy ra tình huống như ban soạn thảo lo ngại, đây là chủ nợ đề nghị/hướng dẫn/khuyến khích DN đòi nợ thực hiện một vài hành vi bất hợp pháp (đe dọa, sử dụng vũ lực…) để đòi nợ. Song, ngay cả khi xảy ra tình huống bởi thế, về mặt pháp luật, DN đòi nợ không được và cũng chẳng thể đâyn nhận một vài đề nghị này, bởi họ có nghĩa vụ thực hiện việc đòi nợ theo đúng quy định pháp luật. Nghĩa là, chủ nợ có thể đề nghị hoặc khuyến nghị biện pháp thực hiện đòi nợ, nhưng việc có đâyn nhận hay không là trách nhiệm của DN.

Vì vậy, trường hợp DN đòi nợ thực hiện việc đòi nợ theo biện pháp pháp luật cấm, thì DN đòi nợ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm có việc này, không quan trọng là hành vi này xuất phát từ gợi ý hay đề nghị của ai. Bên cạnh đây, chủ nợ – có tư một vàih là bạn, sẽ không phải chịu trách nhiệm có bên cung cấp dịch vụ, bởi về mặt tiêu chuẩn, họ chẳng thể kiểm soát/can thiệp được một vài làm việc của bên cung cấp dịch vụ.

Chưa ổn quy định vốn 2 tỷ đồng

So có Nghị định 104, dự thảo điều chỉnh khái niệm từ “vốn pháp định” thành “vốn điều lệ” và vẫn giữ nguyên mức vốn là 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc một vàih tân này, ban soạn thảo không giải trình cụ thể về nguyên nhân và mục tiêu về việc đề nghị mức vốn tối thiểu của DN kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Theo VCCI, trong một vài văn bản góp ý trước đây liên quan đến điều kiện kinh doanh của dịch vụ đòi nợ, VCCI đều nhấn mạnh, điều kiện về vốn của làm việc kinh doanh này là chưa thích hợp có mục tiêu khi quy định về điều kiện kinh doanh: Không rõ vì nguyên nhân gì mà DN kinh doanh dịch vụ đòi nợ lại phải cung cấp đề nghị về vốn pháp định?

Nếu không có đủ nguồn vốn này một vài lợi ích công cộng nào sẽ bị tác động? Không cảm thấy tác động đáng kể nào từ làm việc kinh doanh này liên quan đến lợi ích công cộng.

Xét bản chất, mối quan hệ giữa chủ nợ và DN đòi nợ được xác lập trên cơ sở một vài thỏa thuận tư. Những rủi ro phát sinh từ làm việc đòi nợ (DN đòi nợ không trả lại số tiền nợ đã đòi được từ con nợ cho chủ nợ) sẽ được giải quyết tranh chấp trên cơ sở hợp đồng của hai bên, khoản tiền vốn pháp định mà DN phải cung cấp sẽ không phải là nhân tố chắc chắn cho ích lợi của chủ nợ (đây là chưa kể khoản nợ có thể lớn hơn rất nhiều con số 2 tỷ đồng).

Đối có mục tiêu chắc chắn an ninh trật tự (vấn đề đang được xem là căn bản, cần phải quản lý đối có làm việc kinh doanh này), cũng chưa có bằng chứng rõ ràng về việc một vài DN có tiềm lực kinh tế sẽ chắc chắn tuân thủ pháp luật về an ninh trật tự hơn một vài DN không có tiềm lực kinh tế.

Quang Minh/saigondautu.com.vn

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/