Về tay BRG, Intimex vẫn kinh doanh thua lỗ

CTCP Intimex Việt Nam vừa mở phân phối báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2018.

Theo đây, doanh thu phân phối hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 của Intimex đạt 126,755 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm nay đạt 293,282 tỷ đồng, giảm lần lượt 17% và 25% so có cộng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận thuần từ làm việc kinh doanh quý 2/2018 âm 5,99 tỷ đồng so có mức âm 3,9 tỷ đồng của quý 2/2017. Lợi nhuận thuần từ làm việc kinh doanh 6 tháng đầu năm nay âm 4,37 tỷ đồng so có mức âm 3,98 tỷ đồng của cộng kỳ năm ngoái.

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế trong quý 2 của Intimex là âm 1,926 tỷ đồng (quý 2/2017 âm 2,07 tỷ đồng), lũy kế 6 tháng đầu năm nay công ty đạt lợi nhuận chỉ 1,80 tỷ đồng (cộng kỳ năm ngoái đạt 807 triệu đồng).

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, ở ngày 30/6/2018, Intimex có 17,60 tỷ đồng tiền phải thu ngắn hạn; 134 tỷ đồng phải thu dài hạn. Công ty đã trích lập dự phòng 14,34 tỷ đồng cho khoản phải thu dài hạn từ năm 2017.

Cũng ở thời điểm 30/6, tổng số nợ xấu của Intimex đã lên đến 31,010 tỷ đồng, chỉ giảm 31 triệu đồng so có cuối năm 2017. Công ty xác định chỉ có thể thu hồi 116 triệu đồng trong tổng số hơn 31 tỷ đồng nói trên, đây là số nợ từ một vài đối tượng khác.

Các công ty gây nợ xấu cho Intimex nhưng không nằm trong diện có thể thu hồi gồm:

Chi nhánh CTCP TM&DV Máy tính VENR (7,33 tỷ đồng); Công ty TNHH Dusoco (3,47 tỷ đồng); Công ty TNHH SXTM Thùy Anh (2,71 tỷ đồng); Công ty Xây dựng thủy lợi Bun Tòng (1,71 tỷ đồng); Oriental Coffee & Commodities Pte, Ltd (920 triệu đồng); Công ty TNHH TM Đức Hạnh (1,56 tỷ đồng); Công ty TNHH Hồng Thanh Mai (910 triệu đồng); Công ty TNHH Châu Sơn Thái Bình (445 triệu đồng); hai cá nhân có tên Hồng và Tuyên (1,32 tỷ đồng); Công ty TNHH Tiến Thắng (3,06 tỷ đồng).

Intimex Việt Nam hiện đang có, quản lý quỹ đất rộng lớn trải dài từ Bắc đến Nam. Riêng ở Hà Nội, công ty đang nắm giữ khu đất hơn 2.871m2 ở số 22-23 Lê Thái Tổ (sát cạnh Hồ Gươm), là đất có thời hạn 50 năm (đến năm 2043). Ngoài ra, Intimex có hệ thống 14 trọng điểm thương mại trên một vài đô thị lớn trong nước đều được đặt ở một vài vị trí trọng điểm đắc địa.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/