Home Blog Về tay BRG, Intimex vẫn kinh doanh thua lỗ