Vì sao cổ đông Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) chấp nhận bán trụ sở?

Bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, đa phần 1 vài cổ đông Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã chấp thuận phân phối trụ sở số 3-3-A-3B-5 Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM.

Cụ thể, có 69 phiếu, tương đương hơn 231,1 triệu cổ phần, chiếm 77,7% số cổ phần biểu quyết đã thông qua phương án phân phối trụ sở; 2 phiếu, tương đương 13.923 cổ phần không chấp thuận và 715 phiếu, tương đương 66,2 triệu cổ phiếu, mật độ 22,2% không có ý kiến.

Mục đích phân phối trụ sở của NCB nhắm cơ cấu lại danh mục tài sản, thu hồi vốn phục vụ cho vận hành kinh doanh khác có hiệu quả hơn.

Giá trị theo Chứng thư thẩm định giá do Công ty CP Tư vấn thẩm định dự án thi công Hà Nội phát hành ngày 26/9/2018 là hơn 665,3 tỷ đồng.

Được biết, tài sản là quyển sử dụng đất và tài sản gắn liền có đất gồm (1) quyền sử dụng đất ở số 3-3A-3B-5 Sương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM có qui mô 914,3 m3 (2) tài sản gắn liền có đất là Cao ốc văn phòng ở địa chỉ trên – đấy chính là 1 trong 1 vài trụ sở của ngân hàng.

Việt chào phân phối tài sản thực hiện theo phương thức chào phân phối tranh đua, tổ chức/cá nhân có mức giá chào mua cao nhất và không thấp hơn giá trị định giá sẽ được nhận quyền giao dịch. Giá chào phân phối xác định tối thiểu chính bằng mức giá thẩm định, hơn 665,3 tỷ đồng.

3-3A-3B-5 Sương Nguyệt Ánh từng có thời gian ngắn là trụ sở của ngân hàng Nam Việt, trước khi nhà băng này đổi chủ, thay tên và chuyển hội sở ra Hà Nội vào năm 2014.

Trước đây, trong thời kỳ nhóm cổ đông Đặng Thành Tâm nắm quyền, 3-3A-3B-5 Sương Nguyệt Ánh là 1 trong nhiều BĐS được Navibank liên tục mua vào đầu các năm 2010.

Năm 2015, sau khi nhóm cổ đông mới tham dự vào Navibank và đổi tên thành NCB như giai đoạn này, khu đất 3-5 Sương Nguyệt Ánh đã được phát triển thành khách sạn 4 sao có thương hiệu Fusion Suites; chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Trường An Phát Hospitality Sài Gòn (sau đổi tên thành Công ty TNHH Khách sạn Fusion Suites Sài Gòn).

Kết thúc quý III/2018, NCB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1,6 tỷ đồng, giảm 20% so có cộng kỳ năm trước. Tính ra, luỹ kế 9 tháng đầu năm, NCB đạt lợi nhuận trước thuế 17,2 tỷ đồng, tăng 70% so có con số 10 tỷ đồng đạt được cộng kỳ.

Nguồn: nhdautu.vn

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/