Vì sao đại gia bia Thái chưa thể được điều hành Sabeco?

Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của công ty TNHH Viet Nam Beverage phải bầu thông qua Đại hội cổ đông theo quy định ở điều lệ Sabeco và Luật Doanh nghiệp.

Sau khi bỏ ra hơn 5 tỷ đôla, để mua 53% cổ phần của Sabeco nhưng chưa được vào để tiếp quản, điều hành công ty này, Thaibev đã ‘cầu cứu’ đến Chính phủ.

Ảnh minh họa.

Vừa qua, Văn phòng Chính phủ đã có công văn đề nghị Bộ Công Thương xử lý kiến nghị của Công ty Thai Beverage Public (Thaibev) về việc công ty này không được cử người tham dự vào Hội đồng Quản trị và nắm quyền điều hành trong CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). Xoay quanh câu chuyện này có nhiều ý kiến khác nhau.

Trao đổi có PV Báo điện tử Infonet về vụ việc nêu trên, luật sư Trương Anh Tú – Chủ tịch TAT Law firm cho biết: “Trong trường hợp này, ngoài việc ứng dụng Luật công ty thì cần phải tham khảo đến “Luật của Sabeco”, đó chính là Điều lệ của công ty này.

Được biết: Điểm e khoản 2 điều 16 Điều lệ Sabeco quy định Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua chọn lọc các vấn đề: “Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát”. Điều lệ này thích hợp có quy định ở Điều 135 Luật Doanh nghiệp.

Theo Khoản 3, Điều 13 của Điều lệ Sabeco đã có quy định cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ 6 tháng trở lên thì có quyền đề cử các ứng viên HĐQT. Theo đó, thời gian nắm giữ cổ phần của Thaibev chưa đủ thời hạn theo quy định ở Điều lệ này.

Ngoài ra, Khoản 6 điều 26 Điều lệ Sabeco có quy định về việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị còn khuyết: “Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác làm thành viên Hội đồng quản trị tạm thời để thay thế chỗ trống phát sinh”, tuy nhiên trên thực ở đề nghị bổ nhiệm này chỉ là tiền đề để Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay sau đó, khi đó các thành viên Hội đồng quản trị này được bầu ở Đại hội cổ đông mới thực sự trở thành thành viên Hội đồng quản trị.

Mặt khác, việc “Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm….” – đó là quyền, không phải là nghĩa vụ. Việc bổ nhiệm này tùy thuộc hoàn toàn vào sự tham khảo và ra chọn lọc của HĐQT . Điều khoản này không có nghĩa vụ ràng buộc thực hiện đối có HĐQT”.

Từ các viện dẫn trên, luật sư Trương Anh Tú đánh giá: “Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của công ty TNHH Viet Nam Beverage phải bầu thông qua Đại hội cổ đông theo quy định ở điều lệ Sabeco và Luật Doanh nghiệp.

Công ty ThaiBev đã thâu tóm thành công hơn 53,5% cổ phần trong Sabeco có tổng giá trị gần 5 tỷ USD, trở thành cổ đông lớn đã đi vào hoạt động của Sabeco thì trước khi vào cuộc, đảm bảo công ty ThaiBev đã nghiên cứu rất kỹ “luật chơi” cũng như các điều lệ, quy định của Sabeco và chấp nhận có các quy định đó.

Nếu không có sự nhượng bộ từ HĐQT cũ của Sabeco, mà thực chất là Bộ Công Thương, thì có lẽ ThaiBev vẫn phải chờ đợi thêm vài tháng nữa để đủ 6 tháng nắm giữ cổ phần, theo quy định ở khoản 3, Điều 13 của Điều lệ Sabeco mới có thể tham dự điều hành công ty này, cụ thể là vào ngày 29/6/2018”.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/