VIB báo lãi hơn 1 nghìn tỷ đồng trong 11 tháng của năm 2017

VIB cũng đã thông qua phương án phân bổ 700 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế 11 tháng của năm 2017 cho quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ.

Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) cho biết lợi nhuận trước thuế 11 tháng đầu năm 2017 là 1.056 tỷ đồng, đã đi vào hoạt động 141% kế hoạch cả năm. Tổng tài sản tăng 10% so có đầu năm lên 115 nghìn tỷ đồng, tổng tín dụng tăng dao động 19% so có đầu năm đạt 80,2 nghìn tỷ đồng và tổng huy động tăng 27% so có đầu năm đạt 77,8 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu vào cuối tháng 11 là 2,78%, tăng nhẹ từ 2,36% vào cuối tháng 9.

VIB cũng đã thông qua phương án phân bổ 700 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế 11 tháng năm 2017 cho quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ. Bằng một vàih phân bổ đa số lợi nhuận sau thuế năm 2017 vào quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ, VIB có thể sử dụng nguồn vốn này để mở rộng kinh doanh, mở rộng hệ thống và cải thiện công nghệ.

VIB cũng mới đưa ra thông báo đã đã đi vào hoạt động phát hành 1.100 tỷ đồng trái phiếu thứ cấp có kỳ hạn 5 năm và 7 năm. Con số này thấp hơn nhiều so có kế hoạch phát hành tối đa 7.000 tỷ đồng trái phiếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua.

Tháng 11 vừa qua, VIB cũng được nhận gói tài trợ trị giá 185 triệu USD kỳ hạn 5 năm, bao gồm 100 triệu USD từ IFC và 85 triệu USD cho vay hợp vốn từ ba ngân hàng quốc tế gồm Ngân hàng Cathay United; Ngân hàng Công thương Trung Quốc – Chi nhánh Hồng Kông và Ngân hàng Kiatnakin Thái Lan. VIB cho biết có khoản vay dài hạn này, VIB có thể tăng gấp đôi diện tích cho vay một vài DNNVV và cho vay mua nhà ở kinh phí thấp trong 5 năm tới.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/