Việt Nam có gần 120 triệu thuê bao di động

Tính đến cuối năm 2017, tổng số thuê bao hotline trong nước ước tính đạt 127,4 triệu, trong đây số thuê bao di động đạt 119,7 triệu.

Thuê bao di động đến cuối năm đạt 119,7 triệu, giảm 1,3% so có 2016.

Theo số liệu được Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) mở bán, doanh thu lĩnh vực viễn thông năm 2017 ước tính đạt 380.000 tỷ đồng, tăng 7,3% so có năm 2016.

Tính đến cuối năm 2017, tổng số thuê bao hotline ước tính đạt 127,4 triệu, giảm 2,1% so có năm trước, trong đây số thuê bao di động đạt 119,7 triệu, giảm 1,3%.

Nguyên nhân là do Bộ TT&TT tiếp tục thực hiện thanh tra đối có một số nhà mạng trong việc quản lý SIM rác, thu hồi SIM kích hoạt sẵn đăng ký sai tài liệu thuê bao.

Cụ thể, năm 2017 một số công ty viễn thông đã cộng Bộ TT&TT và một số cơ quan quản lý nhà nước vào cuộc chặn tin nhắn rác, loại bỏ SIM kích hoạt sẵn trên một số kênh bán, hoàn chỉnh tài liệu một số thuê bao di động.

Số thuê bao loại bỏ do không đủ tài liệu, kích hoạt sẵn trên một số kênh bán, trên toàn quốc tính chung đến hết tháng 10/2017 là 24 triệu SIM, trong đây riêng năm 2017 thực hiện loại bỏ 4 triệu SIM.

Cũng theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, năm 2017, số thuê bao Internet băng rộng cố định ở Việt Nam ước tính đạt 10,8 triệu thuê bao, tăng 18,7% so có năm 2016.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/