VietA Bank báo lãi 24 tỷ đồng trong quý 2

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý 2/2018 của Ngân hàng TMCP Việt Á (VietA Bank), ngân hàng đạt kết quả kinh doanh ở mức khá khiêm tốn so có mặt bằng chung những ngân hàng giai đoạn này.

Theo đây, tổng thu nhập lãi và những khoản thu nhập tương tự của quý 2 đạt 985 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 2.000 tỷ đồng, lần lượt giảm 7,41% và 2% so có cộng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập công ty của VietA Bank trong quý 2 chỉ đạt 24 tỷ đồng, giảm mạnh 64% so có cộng kỳ. Tuy nhiên, nhờ kết quả kinh doanh của quý 1 khả quan nên lũy kế 6 tháng đầu năm 2018, lợi nhuận sau thuế của nhà băng này đạt 97 tỷ đồng, tăng 14% so có cộng kỳ.

Cho vay bạn tính đến 30/6 của VietA Bank đạt 37.672 tỷ đồng, tăng 10% so có số dư đầu quý. Ngân hàng cũng đã trích lập dự phòng rủi ro 338 tỷ đồng.

Trong khi đây, tiền gửi bạn tính đến 30/6/2018 là 38.133 tỷ đồng, tăng 11% so có số dư đầu quý.

Đáng chú tâm, ngân hàng đã có sự cắt giảm đáng kể đối có kinh phí thu nhập nhân viên và kinh phí quản lý công ty. Các khoản chi này trong quý 2 chỉ còn 244 tỷ đồng, giảm 53% so có cộng kỳ năm ngoái.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/