Home Blog VietCapital Bank của bà Nguyễn Thanh Phượng báo lỗ quý 2