Vietcombank cho vay lãi suất ưu đãi 5 nhóm đối tượng

Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam có những đối tượng ưu tiên được điều chỉnh giảm về mức tối đa 6%/năm.Thời gian thực hiện ưu đãi lãi suất từ 15/01/2018 đến 31/12/2018.

Thực hiện nghị quyết số 01/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ ngày 01/01/2018 và định hướng điều hành của Thống đốc NHNN, có mục tiêu đồng hành cộng công ty, Vietcombank tiếp tục tiến hành giảm lãi suất cho vay đối có 05 đối tượng ưu tiên theo quy định ở Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016.

Theo đây, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam có bạn vay để cung cấp nhu cầu vốn phục vụ 1 số lĩnh vực, ngành kinh tế được điều chỉnh giảm về mức tối đa 6%/năm, cụ thể:

Đối có những khoản cho vay đã đi vào hoạt động có lãi suất 6,5%/năm sẽ được đồng loạt giảm 0,5% về mức 6%/năm.

Đối có những khoản cho vay đã đi vào hoạt động có lãi suất trên 6%/năm cũng được điều chỉnh giảm về 6%/năm.

Các khoản giải ngân mới từ nay đến hết năm 2018 tiến hành mức lãi suất ưu đãi tối đa là 6%/năm.

Đối tượng tiến hành bao gồm: Phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định của Chính phủ về chính sách bán hàng tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;

Thực hiện phương án kinh doanh hàng xuất khẩu theo quy định ở Luật thương mại và những văn bản giải đáp Luật thương mại;

Phục vụ kinh doanh của những công ty nhỏ và vừa theo quy định của Chính phủ về trợ giúp công ty nhỏ và vừa;

Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ theo quy định của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ;

Phục vụ kinh doanh của công ty tiến hành công nghệ cao theo quy định ở Luật công nghệ cao và những văn bản giải đáp Luật công nghệ cao;

Nông nghiệp tiến hành công nghệ cao và Doanh nghiệp khởi nghiệp.

Thời gian thực hiện ưu đãi lãi suất: từ 15/01/2018 đến 31/12/2018.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/