Home Blog VietinBank: Lợi nhuận quý 2 gần 2000 tỷ đồng