Home Blog Vietjet ký hợp đồng mua 50 tàu bay của Airbus