Vietlott thách thức người chơi, cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2

Kể từ lần đầu công bố vào tháng 8/2017, cho đến nay chưa có ai may mắn trúng giải Jackpot 1 của loại hình xổ số điện toán Power 6/55 của Vietlott, trong khi giá trị của giải thưởng đã vượt ngưỡng 300 tỷ đồng.

Trong khi Jackpot 1 có giá trị tối thiểu 30 tỷ đồng thì Jackpot 2 có giá trị tối thiểu 3 tỷ đồng. Đến nay, Jackpot 1 đã đạt ngưỡng 300 tỷ đồng và vẫn đang thách thức người chơi. Điểm đáng chú tâm là giá trị thặng dư của Jackpot 1 sẽ được tính cho người trúng Jackpot 2 nếu chưa tìm ra chủ sở hửu của giải Jackpot 1.

Cơ cấu giải thưởng Jackpot của sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán Power 6/55 bao gồm:

Giải Jackpot 1 kỳ quay số mở thưởng Thứ nhất có giá trị tối thiểu là 30 tỷ đồng, sau mỗi kỳ quay số mở thưởng giá trị giải Jackpot 1 sẽ được tích lũy bổ sung theo tiêu chuẩn: giá trị Giải Jackpot 1 của kỳ quay số mở thưởng = Giá trị giải Jackpot 1 của kỳ trước (30 tỷ đồng đối có kỳ quay số mở thưởng Thứ nhất) + 90% Giá trị tích lũy trong kỳ quay số mở thưởng giai đoạn này.

Trong khi đây, Jackpot 2 kỳ quay số mở thưởng Thứ nhất có giá trị tối thiểu là 3 tỷ đồng, sau mỗi kỳ quay số mở thưởng giá trị giải Jackpot 2 sẽ được tích lũy bổ sung theo tiêu chuẩn: Giá trị Giải Jackpot 2 của kỳ quay số mở thưởng = Giá trị giải Jackpot 2 của kỳ trước (03 tỷ đồng đối có kỳ quay số mở thưởng Thứ nhất) + 10% Giá trị tích lũy trong kỳ quay số mở thưởng giai đoạn này.

Tuy nhiên, đây là nhữngh tính khi giá trị Jackpot 1 dưới 300 tỷ đồng. Trong khi đây, theo giải đáp nhữngh chơi của Vietlott, khi giá trị Jackpot 1 từ 300 tỷ đồng trở lên (như giai đoạn này), biện pháp tính giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 lại có nhữngh tân. Cụ thể:

Khi giá trị giải Jackpot 1 vượt trên 300 tỷ đồng và có người trúng giải Jackpot 1 thì bạn may mắn đây sẽ được nhận trọn vẹn số tiền thưởng trị giá hơn 300 tỷ đồng (Chưa khấu trừ thuế lương cá nhân theo quy định). Giá trị giải thưởng của Jackpot 1 kỳ quay số mở thưởng sau đây sẽ trở về giá trị tối thiểu là 30 tỷ đồng. Khi đây không có sự dịch chuyển giá trị lĩnh thưởng giữa Jackpot 1 và Jackpot 2.

Khi giá trị giải Jackpot 1 vượt trên 300 tỷ đồng nhưng không có người trúng giải Jackpot 1 và có người trúng giải Jackpot 2 thì trọn vẹn phần vượt trên 300 tỷ đồng của giải Jackpot 1 (còn gọi là giá trị thặng dư) được chuyển sang cho giải Jackpot 2 trong kỳ quay số mở thưởng. Sau đây, Jackpot 1 sẽ quay trở về con số 300 tỷ đồng ở kỳ quay số mở thưởng thứ hai và Jackpot 2 quay về giá trị khởi điểm 3 tỷ đồng.

– Nếu trong kỳ quay thưởng không tìm thấy bạn trúng giải Jackpot 1 và Jackpot 2 thì trọn vẹn phần giá trị thặng dư được tiếp tục tích lũy cho giải Jackpot 1 cho kỳ quay số mở thưởng thứ hai.

Ví dụ: Khi giá trị giải Jackpot 1 đạt mức 367 tỷ đồng, Jackpot 2 đạt mức 40 tỷ đồng.

– Nếu có bạn trúng giải Jackpot 1 thì nhận trọn vẹn giá trị 367 tỷ đồng.

– Nếu không có bạn trúng thưởng Jackpot 1, trong khi có bạn trúng Jackpot 2 thì bạn thắng giải Jackpot 2 sẽ nhận thưởng 40 tỷ đồng của Jackpot 2 cùng thêm 67 tỷ đồng của Jackpot 1 (phần giá trị thặng dư vượt trên 300 tỷ đồng). Tổng cùng, số tiền mà người thắng giải Jackpot 2 được nhận là 107 tỷ đồng.

– Khi không có bạn nào trúng Jackpot 1 cũng như Jackpot 2 thì giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 tiếp tục tăng lên cho kỳ quay số mở thưởng thứ hai và lặp lại quy trình những trường hợp như nói trên

Kỳ quay số mở thưởng thứ hai sẽ tiếp tục xét thứ tự những trường hợp xảy ra như trên.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/