Home Blog Vietnamobile bắt đầu chuyển đổi thuê bao 11 số sang 10 số từ ngày 15/9/2018