Home Blog VinaCapital phản bác nghi ngờ “có ý đồ thâu tóm Ba Huân”