Vinamilk trúng gói thầu cung cấp sữa học đường tại Hà Nội

Theo Quyết định phê duyệt số 2484/QĐ-SGDĐT ngày 23/11/2018 của Sở GD&ĐT Hà Nội, Vinamilk là nhà thầu trúng Gói thầu số 01 mua sữa có giá trúng thầu 3.828.097.216.510 đồng, loại hợp đồng điều chỉnh theo đơn giá; thời gian đến hết năm 2020.

So có giá gói thầu (4.141.116.938.000 đồng), giá trúng thầu của Vinamilk giảm 313.019.721.490 đồng (Bằng chữ: Ba trăm mười ba tỷ, không trăm mười chín triệu, bảy trăm hai mươi mốt nghìn bốn trăm chín mươi đồng). Việc giảm giá này sẽ tiết kiệm dao động 7,55% giá thành chuẩn bị cho chương trình, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước và cả phụ huynh học sinh.

Dây chuyền sản xuất trong nhà máy của Vinamilk.

Đơn giá trúng thầu của Vinamilk là 6.286 đồng/hộp, sản phẩm cung cấp là sữa tươi tiệt trùng có một số con phố hoặc không một số con phố, dung tích 180ml, sản xuất hoàn toàn ở Việt Nam. Sản phẩm của Vinamilk cung cấp theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối có một số sản phẩm sữa dạng lỏng QCVN 5-1:2010/BYT, cung cấp chọn lọc số 5450/QĐ-BYT của Bộ Y tế đối có sản phẩm sữa tươi phục vụ Chương trình Sữa học một số con phố, cung cấp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-186:2017/BNNPTNT về sữa tươi nguyên liệu, cung cấp một số chỉ tiêu khác căn cứ theo Quyết định số 1340/QĐ-TTg ngày 8/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ và một số khuyến nghị về dinh dưỡng của Viện Dinh dưỡng quốc gia. Sản phẩm sẽ có logo sữa học một số con phố và không phân phối thương mại ngoài phân khúc.

Theo nội dung Đề án Sữa học một số con phố GĐ 2018-2020 đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt, giá mỗi hộp sữa sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%, công ty cung cấp sữa hỗ trợ 20%, phụ huynh đâyng góp 50%. Ðối có trẻ em thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo, người dân tộc thiểu số, thuộc diện chính sách phân phối hàng sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% và công ty hỗ trợ 50%, phụ huynh không phải đâyng tiền.

Như vậy, giá trúng thầu 6.286 đồng/hộp của Vinamilk đã thấp hơn giá trần của 1 hộp sữa quy định trong đề án là 514 đồng/hộp. Ngoài ra, Vinamilk còn cam đoan hỗ trợ 23%, cao hơn mức mời thầu 3% (thay vì 20% theo đề án) đồng nghĩa có việc nhà nước và phụ huynh sẽ chỉ phải đâyng góp 77% đơn giá trúng thầu của 1 hộp sữa, trong đây phụ huynh sẽ chỉ phải đâyng góp 47% thay vì 50% theo quy định của Đề án đã được duyệt trước đây.

Hiện tổng đàn bò của Vinamilk đang quản lý và khai thác sữa là dao động 120 ngàn con bò có sản lượng sữa tươi nguyên liệu là 800 tấn/ngày. Với mức đăng ký tham dự chương trình Sữa học một số con phố ở Hà Nội giai đoạn này thì mới chỉ sử dụng hết dao động 10-12% tổng sản lượng sữa tươi nguyên liệu của Vinamilk. Với vô số một số dự án đầu tư, mở rộng phát triển vùng nguyên liệu đã và đang được triển khai, chuẩn bị tổng đàn bò của Vinamilk sẽ được nâng lên dao động 200.000 con vào năm 2020, có sản lượng sữa tươi nguyên liệu chuẩn bị đến năm 2020 sẽ tăng lên hơn gấp đôi, đủ khả năng cung cấp lâu dài cho chương trình Sữa học một số con phố GĐ 2018-2020 không chỉ riêng Hà Nội mà còn một số tỉnh, đô thị khác.

Một lần nữa Vinamilk khẳng định: Sản phẩm Vinamilk cung cấp cho gói thầu Sữa học một số con phố Hà Nội tất cả là sản phẩm sữa tươi tiệt trùng; Chất lượng và lý do, xuất xứ sữa tươi nguyên liệu tuyệt đối tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sữa tươi nguyên liệu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành; Chất lượng sản phẩm sữa tươi tiệt trùng cung cấp cho đề án tuân thủ chặt chẽ một số quy chuẩn và quy định của Bộ Y tế.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/