Vincom Retail: Lợi nhuận năm 2017 đạt 2016 tỷ đồng

CTCP Vincom Retail (VRE) đã ra mắt Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán năm 2017. Cụ thể, cả năm 2017 doanh nghiệp đạt 5.518 tỷ đồng doanh thu và 2.016 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cổ đông doanh nghiệp mẹ, lần lượt giảm 13,6% và 17,2% so có năm 2016.

Với kết quả này, doanh thu của VRE vượt kế hoạch 19,9% nhưng lợi nhuận chỉ đã đi vào hoạt động 94,5% kế hoạch do doanh thu BDS giảm. Cụ thể, doanh thu từ mảng BDS ghi nhận 923 tỷ đồng trong năm 2017, trong khi đạt 2.566 tỷ đồng trong năm 2016. Tuy nhiên, doanh thu cho thuê quy mô bán lẻ tăng 17% từ 3.822 tỷ đồng lên 4.477 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp tăng trưởng 5,3% từ 2.642 tỷ đồng lên 2.781 tỷ đồng, theo đây tỷ suất lợi nhuận gộp là 50,4% (năm 2016 là 41,4%). Lỗ tài chính thuần tăng lên 595 tỷ đồng so có mức lỗ 17 tỷ đồng trong năm 2016 do lương tài chính giảm khi không còn khoản lợi nhuận từ thoái vốn đầu tư như trong năm ngoái. Lợi nhuận từ một số doanh nghiệp liên kết cũng giảm 31% còn 540 tỷ đồng.

Riêng trong quý 4/2017, Vincom Retail đạt doanh thu 1.523 tỷ đồng, tăng trưởng 17% và lợi nhuận sau thuế của cổ đông doanh nghiệp mẹ là 528 tỷ đồng, lỗ 253 tỷ đồng trong cộng kỳ năm ngoái.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/