Home Blog VinFast thâu tóm nhà máy GM, nắm quyền phân phối toàn bộ xe Chevrolet tại Việt Nam