Home Blog VINID: Bùng nổ “siêu ưu đãi” hơn 8 tỷ đồng trong tháng 8