Home Blog Vinpro, Samsung, Vietnammobile tạo liên minh không tưởng: Khách hàng lợi nhất