Home Blog VNG xin lỗi sau vụ “mất điện”, cam kết xem xét các thiệt hại