Home Blog VNPT đầu tư xấp xỉ 560 triệu USD cho 2 vệ tinh: 10 năm thu được gì?