Home Blog Vỡ đập thủy điện ở Lào: Nhà thầu Việt Nam thi công cách hiện trường 180km