Home Blog Vụ “bốc hơi” 245 tỷ đồng tại Eximbank: Khách hàng nhận đủ tiền tạm ứng