Home Blog Vụ Giám đốc xin đi tù: GNN Express khẳng định không phá sản!