Home Blog Vụ tử vong do viêm tuỵ cấp: Chia sẻ của BS từng làm việc tại BV Chợ Rẫy