WTO xếp hạng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tăng lên vị trí thứ 26

Theo Tổng cục Hải quan, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu năm 2017 ước đạt 213,77 tỷ USD, tăng 21,1% so có năm trước, đấy là mức tăng kỷ lục của Việt Nam. Nếu loại trừ nhân tố giá, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu năm 2017 tăng 17,6%.
Theo xếp hạng của WTO, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam tăng từ địa điểm thứ 50 lên địa điểm thứ 26 trong 10 năm qua. (Ảnh minh họa)

Với kết quả này, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam theo xếp hạng của WTO đã tăng lên rõ rệt, từ địa điểm thứ 50 lên địa điểm thứ 26 trong 10 năm qua.

Về cơ cấu kim ngạch hàng hóa xuất khẩu năm 2017, nhóm hàng công nghiệp nặng và khoáng sản đạt 106 tỷ USD, tăng 32,4% so có năm trước và chiếm 49,6% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu; nhóm hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp đạt 79,6 tỷ USD, tăng 11,7% và chiếm 37,2%; nhóm hàng nông, lâm sản đạt 19,8 tỷ USD, tăng 9% và chiếm 9,3%; hàng thủy sản ước tính đạt 8,4 tỷ USD, tăng 18,5% và chiếm 3,9%.

Về phân khúc hàng hóa xuất khẩu, Hoa Kỳ vẫn là phân khúc dẫn đầu có 41,5 tỷ USD, tăng 8% so có năm 2016. Tiếp đến là EU đạt 38,3 tỷ USD, tăng 12,8%; Trung Quốc đạt 35,3 tỷ USD, tăng 60,6%; phân khúc ASEAN đạt 21,7 tỷ USD, tăng 24,5%; Nhật Bản đạt 16,8 tỷ USD, tăng 14,2%; Hàn Quốc đạt 15 tỷ USD, tăng 31,1%.

Đáng chú tâm, ngành nông nghiệp xuất siêu dao động 7 tỷ USD, điều này cho thấy công ty Việt Nam đang đi đúng hướng khi đầu tư vào nông nghiệp và coi trọng chất lượng thay vì chạy theo số lượng.

Tuy nhiên, cán cân xuất siêu vẫn nghiêng mạnh về khu vực FDI, chiếm tỷ trọng 73%.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/