Home Blog Xây vượt tầng sai phép, dự án Central Field Trung Kính có bị cắt ngọn?