Xử phạt công ty Fococev Quảng Bình vì xả thải gây ô nhiễm môi trường

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối có Công ty CP Fococev Quảng Bình vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường.

Ngày 13/11, Chánh Thanh tra Sở TNMT tỉnh Quảng Bình Nguyễn Tiến Cảm cho biết vừa ký Quyết định Số 42/QĐ-XPHC “Xử phạt vi phạm hành chính về môi trường” đối có Công ty CP Fococev Quảng Bình. Mức xử phạt 66 triệu đồng.

Trước đây, theo phản ánh của người dân địa phương về việc Nhà máy tinh bột sắn Sông Dinh (thuộc Công ty CP Fococev Quảng Bình), địa chỉ ở Cầu Đá Mài, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch; xả thải gây ô nhiễm môi trường.

Nhà máy tinh bột sắn Sông Dinh (thuộc Công ty CP Fococev Quảng Bình) xả thải ra môi trường (ảnh: Tuấn Tài)

Nhận được tài liệu, Sở TNMT tỉnh Quảng Bình đã áp dụng kiểm tra, lấy mẫu nước thải đánh giá, kết quả cho thấy chỉ tiêu BOD­­­5(20oC) vượt 1,8 lần(89/49,5 mg/l) và chỉ tiêu Tổng Nitơ vượt 1,19 lần(94/79,2 mg/l) so có giới hạn quy chuẩn cho phép theo QCVN 63-MT:2017/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải chế biến tinh bột sắn.

Theo đây, ở chọn lọc xử Số 42/QĐ-XPHC ngày 12/11/2018 của Thanh tra Sở TNMT nêu rõ: Xả thải có chứa một số thông số môi trường bình thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 đến dưới 03 lần(chỉ số tiêu BOD­­­5(20oC) vượt 1,8 lần; Nitơ vượt 1,19 lần so có giới hạn quy chuẩn cho phép theo QCVN 63-MT:2017/BTNMT).

Sở TNMT ra Quyết định xử phạt Công ty CP Fococev vi phạm hành chính về môi trường.

Với vi phạm này, Công ty CP Fococev Quảng Bình bị xử phạt 60 triệu đồng. Ngoài ra, phạt tăng thêm 10% tức là 6 triệu đồng do chỉ số Nitơ vượt quá quy chuẩn kỹ thuật từ 1,1 đến 1,5 lần.

Đồng thời, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình cũng đề nghị: Buộc Công ty CP Fococev Quảng Bình phải thực hiện một số một sốh thức khắc phục hiện trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả khắc phục hậu quả vi phạm trước ngày 25/11/2018.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/