Home Blog Xử vụ sàn vàng ảo Khải Thái: Kỷ lục về số bị hại được triệu tập