Home Blog Xử vụ sàn vàng Khải Thái: “Ông chủ” Saga xin được trả lại tiền cho khách hàng!