Xuất khẩu điện thoại tháng 2 giảm mạnh so với tháng 1

So có tháng 1/2018, xuất khẩu hotline và linh kiện trong tháng 2/2018 giảm 31,4%; điện tử, máy tính và linh kiện giảm 32,4%.

Samsung vẫn đâyng góp lớn cho xuất khẩu hotline của Việt Nam

Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 2/2018 ước tính đạt 13,40 tỷ USD, giảm 33,7% so có tháng 1.

Hầu hết 1 vài mặt hàng xuất khẩu chủ lực có kim ngạch giảm nhiều so có tháng trước, trong đây hotline và linh kiện giảm 31,4%; điện tử, máy tính và linh kiện giảm 32,4%.

Tuy nhiên, nếu tính chung cả 2 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của hotline và linh kiện đạt 6,6 tỷ USD, tăng 41,7% so có năm 2017; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 4 tỷ USD, tăng 19,2%.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 2 ước tính đạt 12,50 tỷ USD, giảm 37,6% so có tháng trước.

Kim ngạch nhập khẩu đa số 1 vài mặt hàng đều giảm so có tháng trước, trong đây điện tử, máy tính và linh kiện giảm 29,7%; hotline và linh kiện giảm 52,5%. Tính chung 2 tháng, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 32,54 tỷ USD.

Kim ngạch nhập khẩu 1 số mặt hàng tăng so có cộng kỳ năm trước, ví dụ điện tử, máy tính và linh kiện đạt 6,3 tỷ USD, tăng 32,1%; hotline và linh kiện đạt 2,3 tỷ USD, tăng 29,9%.

Trước đây, cũng theo Tổng cục Thông kê, tháng 1/2018 kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng hotline và linh kiện đạt 4,2 tỷ USD, tăng 80,7% so có cộng kỳ năm 2017; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 2,2 tỷ USD, tăng 37,9%.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/