Home Blog Yêu cầu các nhà mạng tiếp tục giám sát lẫn nhau để xử lý triệt để SIM rác