Yêu cầu công khai số series phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất, thất lạc

Tổng cục Quản lý Đất đai (Bộ TN&MT) vừa đề nghị một số Sở Tài nguyên và Môi trường phải công khai số series Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở và tài sản khác gắn liền có đất bị thất lạc lên website của một số Sở này.

Vụ việc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Phú Quốc (Kiên Giang) bị mất hơn 1.029 phôi giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất từ năm 2014 và cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang ra thông báo truy tìm để phục vụ cho công tác điều tra, đến nay vẫn chưa có kết quả. Vụ việc nêu trên, phản ánh hiện trạng quản lý phôi Giấy chứng nhận QSDĐ không nghiêm ngặt, để xảy ra mất mát, thất lạc nhưng không có giải pháp giải quyết đúng theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Đất đai đã có công văn đề nghị một số Sở Tài nguyên và Môi trường công khai một số series phôi Giấy chứng nhận bị mất mát, thất lạc chưa rõ lý do trên website của Sở Tài nguyên và Môi trường và gửi thông báo tới Sở Tài nguyên và Môi trường một số tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương, một số cơ quan khác có liên quan như một số tổ chức tín dụng, một số cơ quan công chứng, chứng thực… để đề phòng việc sử dụng phôi giấy chứng nhận cho một số mục đích vi phạm pháp luật.

Bộ TN&MT đề nghị Sở TN&MT một số địa phương chỉ đạo một số Văn phòng đăng ký đất đai, một số cơ quan liên quan khác trong địa bàn không được sử dụng, xác nhận đối có một số phôi Giấy chứng nhận có số seri bị mất, thất lạc. Nếu phát hiện có phôi Giấy chứng nhận có số seri bị mất, thất lạc thì phải báo ngay cho cơ quan công an để xử lý theo quy định pháp luật.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/