Yêu cầu rà soát đề nghị truy thu thuế nghìn tỷ tại Sabeco và Habeco

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về xử lý truy thu thuế tiêu thụ đặc thù ở Sabeco và Habeco.

Phó Thủ tướng yêu cầu Kiểm toán nhà nước rà soát trọn vẹn nội dung kết luận về việc: Sabeco, Habeco nộp bổ sung thuế tiêu thụ đặc thù, nộp tiền phạt chậm nộp và nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, nộp khoản lợi nhuận chưa bán từ năm 2016 trở về trước ở Sabeco; quyền, trách nhiệm của một vài cổ đông ở Sabeco, Habeco khi thực hiện kết luận của Kiểm toán nhà nước theo luật định. Trên cơ sở đây, có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, một vài Bộ, cơ quan và công ty thực hiện theo quy định.

Các Bộ Tài chính, Tư pháp và Thanh tra Chính phủ khẩn trương có ý kiến bằng văn bản về một vài nội dung liên quan đến kết luận trên của Kiểm toán nhà nước gửi Bộ Công Thương chủ trì, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đây, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị truy thu 2.500 tỷ đồng thuế tiêu thụ đặc thù của Sabeco ; Kiểm toán Nhà nước cũng yêu cầu truy thu gần 900 tỷ đồng thuế tiêu thụ đặc thù của Habeco.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/