Home Blog Zalo, Zing và nhiều báo điện tử “tê liệt”: Điện lực TP.HCM lên tiếng